Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1405 Pisarz: 2 Numer roty: 151
Item Miroslaus de Gelithowo ducit testes contra Voytkonem de Baranovo: item Stanislaus de Gelithowo, Jacusius de Jastculki, Derslaus de Gelithowo, Clemens de ibidem, Philippus de Sulislaw, Abram de Lachowo. — Rotha:

ýako vemi otem yako Miroʃlaw nebral
ʃeʃczinaʃcze ʃcot (w) (ʃzidi) nawoytko powgednanu