Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1405 Pisarz: 2 Numer roty: 148
Item Jacusius de Cotarbi ducit testes contra Dobeslaum de Curcewo: item Derslaus de Cotarbi, qui interfuit, Sulislaus de ibidem, eciam interfuit, Dobko de ibidem, Johannes Mackouicz, Nacko de Westrza, Ceslaus de Podcocze. — Rotha:

yakoʃmi przitem bili yako Jacus sdobcine volø
[yʃw] iʃzgeg dzeczmi dal penødz nacurczewo na
poltrzecze czøʃci czercziczewiczi