Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1405 Pisarz: 2 Numer roty: 144
Item Michael de Scarbimirz ducit testes contra [Mrocotam] heredes de Waliszeuicze: item Derslaus de Coberziczsko, interfuerunt, Paulus cancelarius, Johannes de Mroczkouicze, eciam interfuit, Franko de Chwalancicze, Philippus de Domaneuicze, Chwalibog de Chwa lancice. — Rotha:

yako tho vemi ÿcoʃmi popraue graniczi
ʃli ...