Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1405 Pisarz: 2 Numer roty: 140
Item Meczslaus de Grodzelecz ducit testes contra Nicolaum Gagek: item Woytko Copito, qui interfuit, Nicolaus Pÿvonskÿ, eciam fuit, Stephanus subiudex, eciam Abraham, eciam Janusius de Baranowo, protestando, Voÿtko de ibidem. — Rotha:

yakoʃmi przitem bili kedi Jan vanowal ʃwe ʃzene
<..>lʃcze naʃadowu anawÿʃzoczʃku