Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1405 Pisarz: 2 Numer roty: 139
Item Johannes filius Mathie de Scudla ducit testes contra Jacusium de Wola: item Woÿutha de Cechel, Woÿtko de ibidem, Clemens de Paulowo, Swøsko de Cechla, Serwaci de ibidem, Peregrinus de Sobotka, Jalbrzik. — Rotha:

czo vcinil Janek Jacuʃzeui tho (ʃegego) (p<...>) vcinil ÿʃze
[prz] pirzweÿ mecza dobil [yd yd vdrz vde]
ÿego bratha [clenotl] clenotnego vd