Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1405 Pisarz: 2 Numer roty: 136
Item Petrus de Corzqui ducit testes contra Johannem de ibidem: item Nicolaus de Wawrouicze, Andreas de Prusi, Bartholomeus de ibidem, Berwaldus de Cloni, Derslaus de Strzeszewo, Przetslaus de Carnoska. — Rotha:

yako Jan ʃamo czwart ʃthako dobrimi [o] ÿako
ʃam yachal gwaltem moczo wpotraʃzew ʃza
puʃt poltoraʃta drzewa porøbil ÿweʃzono
do Janowa domu ytego vʃzitek mal