Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1405 Pisarz: 2 Numer roty: 135
Item Jasko de Jastkulký ducit testes contra Jacusium de ibidem: item Gregorius de Przibislauicze, Johannes de Gelithowo, Clemens de ibidem, Vit de Sulislaw, Johannes de Carsÿ, Jacobus de Paulowo. — Rotha:

yako Jacuʃz vignal Jaskouego ʃzaʃtaw
nika ʃgego domu