Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1405 Pisarz: 2 Numer roty: 134
Item Mathias {de Corzqui} cum fratribus ducit testes contra Petrum de Corzqui: item Jonas de Grosnino, Mathias de Pacinouicze, Jacusius de Cotarbi, Andreas de Magnuszeuicze, Cechoslaw de Crosnino, Rzektha Stanislaw. — Rotha:

ÿako potraʃz beʃzal ʃamoʃodm ʃpaniczi aʃ
ʃdwemanaʃczema meʃcziczow namacka
ÿnabratha gego gwaltem moczø idal
Mackoui due rane abrathu gego yedno
ranø