Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1405 Pisarz: 2 Numer roty: 129
Item Hubiska de Strzszewo ducit testes contra Michaelem de Rogaczewo: item Sýmon de Skalowo, Derslaus de Raciborowo, Swøsko Cromolicz, Bogel de Parencewo, Mathias de [Sziszewo] Ciszewo, Stanislaus de Rzekthi. — Rotha:

ÿak Michal beʃzal ʃamowtor gwaltem moczø na
hwbiʃlaouin dom ybilil ʃkot yrani geg dal
czo vcinila hwbiʃlawa tho vcinila ʃzagego
pocøtkem