Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1405 Pisarz: 2 Numer roty: 127
Item Stanislaus de Scarszewo ducit testes contra Nicolaum Gotart: item Bartholomeus Goszeuicz, Andreas de Scarszewo, Nicolaus de Tlokina, Wøch de Scarszewo Minori, Nicolaus de Tlokina, Nicolaus de Scarszewo, et patrem facit suum procuratorem. — Rotha:

ÿako Micolag gotart nam przedaw drzewo
ʃboru tich dzeci