Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1405 Pisarz: 2 Numer roty: 124
Item Stanislaus de Pamicino ducit testes contra Drogomiro: item Petrus de Curowo, Sbignew de ibidem, Jacusius de Grzibkÿ, Szauisius de Gacz, Andreas de Westrza, Janusius de ibidem. — Rotha:

yako ʃtaʃek yeʃt naʃz brat ÿnaʃze crzwe anaʃze
go clenotha wøʃzicow ...