Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1403 Pisarz: 2 Numer roty: 121
Testes Philippus de Celcza ducit contra Febroniam: item Martinus de Jaraczewo, Przibislaus de Cerequicza, Criwosød de Noskowo. — Rotha:

Tako nam p. b. etc. yaco Ancze nedano po
ʃagu ʃzeʃczidzeʃand grziwen