Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1401 Pisarz: 2 Numer roty: 12
Item testes Philipi de Baranovo contra Smichne de Cansicze: item Johannes Mancowskÿ, Ceslaus de Podcocze, Nicolaus de Rzeket. — Rotha:

[Thaco] Taco nam p. b. etc. y philip
Smichne neranczil ʃzapoʃag oʃzm
grziuen aʃzaʃuenÿ due grziwne