Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1403 Pisarz: 2 Numer roty: 119
Rotha Sandziwogii contra Nicolaum:

cʃzomi Micolag nepomogl prawa neʃwe
ludzi thomi ʃczodz dzeʃancz griwen