Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1403 Pisarz: 2 Numer roty: 117
Item Dzetrzich de Cotlino ducit testes contra Woytkonem de ibidem: item Nicolaus Szila, Johannes Celeg, Derslaus de Prusi, Bogusius de ibidem, Mathias Sapala, Janusius de Baranowo. — Rotha:

cʃzo woÿtek daual dzetrzichowi vinø oqon
tho bil gego praui