Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1403 Pisarz: 2 Numer roty: 115
Item Petrus de Przedzino contra Vitum palatinum ducit testes: Item Sdzeslaus de Przedzino, Johannes de ibidem, Stanislaus de Cusino, Wislaus de ibidem, Miczko de Gloskÿ, Stanislaus de ibidem. — Rotha:

cʃzo wÿtka vøʃzal woyʃzni wnathalige czøcz
wtem mu [port] potr newadzil ani wgego
domu przes vole gego ʃedzal