Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1403 Pisarz: 2 Numer roty: 112
Testes Nicolaii civi Kalisiensi contra Peregrinum de Sobotka: item Otha de Prusinowo, qui interfuit, Paulus ministerialis, interfuit, Bogusius de Twardowo, Przetslaus de Carnoska, Stanislaus Lubenskÿ, Johannes de ibidem. — [Rotha]

... Tako mi b p etc.
yacom przitem bil yʃze Bninʃky ʃzapowe
dzal miclnowi ʃtane ʃwe vʃzÿ aʃød mø
poʃlal

Contra ducit: [item Luthognew de Guthowo, qui interfuit, Nicolaus Lutholtouicz, interfuit, Stanislaus Cothogedsky, interfuit, Petrus de Vyzchoslaw, interfuit, Dobrogost Gluchowskÿ, Pasko Gogolewský]. — Rotha: