Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1403 Pisarz: 2 Numer roty: 111
Rotha Janusii de Souina contra Jacobum de Gorka:

yaco Jacub iachal naiacuʃzewø dzedzino <...>
ʃodm tako dobrimi yako ʃam ynagego b<...>
ykaʃzil granicze