Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1401 Pisarz: 2 Numer roty: 11
Rotha Mathee T. Item Mathee Tluczimost contra Martinum de Crosyn o:

Thaco mi p. b. cʃzo marczin mal ʃemnø vmo
vø oʃoltiʃtwo tego mam X grziwen ʃczodi
yʃz ginʃemu mimomø przedal ...