Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1438 Pisarz: 34 Numer roty: 1078
Rota Orpyschewo:

T M p B y S + yakom nÿewÿraczyl
ludzÿ vpanÿeÿ ... anÿm othproʃzÿl vÿn
thim ludzem vtheÿiʃteÿ panÿeÿ yaco
ʃzedm grzÿwÿen