Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1438 Pisarz: 32 Numer roty: 1074
Czechel. Terminus iuramenti continetur honorabili Dzerskoni de Czechel erga nobilem Iwan de Lapkowo ad proximos terminos particulares et debet iurare in hunc modum:

T m p B ... ʃ + ... Jakom nÿerzeckl [abÿ] panu
Iwanowÿ abÿ wtem poltho
raʃta zlotich nedoʃtalo [we
ʃtu zlotÿch] ʃcheʃczÿ grzÿ
wÿen ... zaʃto grzÿwyen