Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1435 Pisarz: 31 Numer roty: 1071
Testes nobilis Boguchwali de Cotharbi contra nobilem Jacusium de Jasthculkÿ: primus Jacusius de Cotharbÿ, qui circa hoc fuit, secundus Dzÿwÿsz de Sowÿna Bogwÿedza, qui circa hoc fuit, tercius Nicolaus de Minori Sowynka, qui ecciam circa hoc fuit, quartus Jacobus de Sowyna Bogwyedza, qui ecciam circa hoc fuit, quintus Bogusius de Guthowo, qui ecciam circa hoc fuit, sextus Nicolaus de Guthowo, qui ecciam circa hoc fuit, qui testes in hunc modum iurabunt:

T n b p J + yacoʃzmÿ przÿtem by<...>
kyedi yeʃt pobral Jacuʃz ...
Gymÿenÿa ʃzyeʃtrzenÿatom Boguchw<...>
lowÿm ... yaco ʃzÿecznaczcze g<...>
wyen