Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1403 Pisarz: 2 Numer roty: 107
Rotha domine de Wýszoczsko:

yako Benal iachal namogø dzedzinø ywci
nil mi gwalt ʃdzeʃzøczo panicow iʃzdwa
dzeʃcza kmeczow