Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1434 Pisarz: 31 Numer roty: 1069
Gosticzina. Item Michael de Gosticzina habet iurare ad instanciam nobilis domine conthoralis Johannis de Ossyek, quod recepit duos boves et duos equos cum aratro in proprio ultra signatos suliones, vulgariter &kopcze&, et in hoc in possessione fuit et hoc ad proximos terminos particulares et iudicatum solvit. — Rotha:

Thako my pomozi bog yʃwanthi +
yakom wząl naʃwym zakopczi
ythegom wdzerzenyv bil konye
ywoli yplug