Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1433 Pisarz: 30 Numer roty: 1067
Testes ... Agnetis ... contra Johannem ... iurabunt: primus Johannes Ozwald, secundus Johannes Brda ... [&Thaco mÿ pomozi bog yòwyanthý&], tercius Stanislaus, omnes de Coszczol, sed habet ... sororem suam congenitam, sic iurabunt:

Th<...>
ko mÿ pomozy bog yʃwanthy +
yako yangnyeʃzka przednamÿ wpyle
akrzyczala nepoly [yz] aʃkarzyla zegye
vʃyle vczynyno ydzewʃtwo e odyatho
(aʃkarzyla) (nadw) ... Thako mÿ pomozy bog yʃwanthi
+ yako Jan ʃyachaw ʃdobrowolne
drogÿ ywʃzal myø ynyoʃl dochro
ʃta gwalthem [v] yvczinil mÿ vʃi
le ydzewʃtwo mÿ odÿal ... Thako mÿ pomozy bog yʃwy
anthy + yako Jacub


Item prefata Agnes cum eisdem testibus iuxta eadem rotham iurabunt contra Jacobum eciam in duabus septimanis. Et sola iurabit: