Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1433 Pisarz: 29 Numer roty: 1066
Rotha:

Thako nam pomoʃzÿ bog ÿʃwÿathÿ
crzÿʃz, Jako tho ʃzwÿathczÿmÿ
ÿʃze then panoʃza andrzÿchow Coth
wÿczow dczo hÿ gÿal dzerʃzek ÿkonÿ
podnÿm wʃzÿal ÿpanczerz then gÿeʃth
[pachoch] pacholek gÿachal ʃzthÿm
dczo crolewʃkeÿ ʃzÿemÿ odpowÿedzal
atham then pacholek dzerʃzkowÿ
poczathek vczÿnil atho dczo dzerʃzek
vczÿnil tho vczÿnil zagÿch poczan
thkem


Testes: primus Przedslaus de Chelsthowo, secundus Bartholomeus de Pruszÿ, tercius Petrus de Lachowÿcze, quartus Mathias de Curowo, quintus Jacussius de Parczewo, sextus Petrus de Gnasdowo.