Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1433 Pisarz: 29 Numer roty: 1063
Bogucicze. Rotha Johannis de Bogucicze contra magnificum dominum Mazikonem:

Thako mÿ po
mozi bog y ʃwyanthi + yako tho ʃw
aczcza yze Mikolaÿ ʃbogucicz nyewza<..>
ʃcrzinýe odpana Janą Mazikø woyew<..>
di lowʃkego any znye wzyal ʃzeʃcz
ʃeth ʃlothich anÿ thego vʃzithcu ma


Testes: primus Petrus Nÿedalicz de Cozubÿ, secundus Johannes de Cozubÿ, tercius Paschek de Troÿakÿ, quartus Wischek de Gawory, quintus Johannes de Swÿzynÿ, sextus.