Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1432 Pisarz: 29 Numer roty: 1062
Testes nobilis Bodzey de Sdzinicze contra virtuosam Luthkam: primus Stanislaus Gawlowicz de Voyslawÿcze, secundus Thomas filius sartoris de ibidem, tercius Venceslaus filius Czÿchuthkowicz de Cuschÿno, quartus Dobrogostius filius Golewicz de Wardaschÿno, quintus Nicolaus de Wardaschÿno Gosthkowicz, sextus Johannes filius Przedwogii de Przedzÿno. — Rotha testium supradictorum:

Thako nam pomoʃzÿ bog ÿʃanthÿ +
Jako tho ʃwÿathczÿmÿ yʃze pan Bodzey
... nÿedzelil mÿkolaÿa
othcza [theththo dzeczy] (thegotho) (dzeczancza) wÿekugÿʃthim
dzalem tha czanʃcza vʃdzÿnicz hÿw
nuczanth gÿnʃchich