Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1429 Pisarz: 29 Numer roty: 1054
Rotha Thomicze:

Tako mÿ pomoʃzÿ bog ÿʃzwýthÿ crzýʃz Jako
tho ʃzwathczÿ ÿʃze ozep pobral mÿar mýar
panÿeÿ zandcze ʃzmlÿna thako dobre ÿako
[ʃzecznadz] ʃzeʃzdnadze grzÿwÿen wgÿeÿ polowÿ
czÿ mlÿna


Testes: primus Albertus de Glowczÿno, secundus Barthosius de Glowczÿno, tercius Nicolaus olim de Byernadzÿcze, quartus Petrus de Oszÿek, quintus Johannes de Lobesko Lobesz, sextus Jacussius de Pÿathek.