Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1429 Pisarz: 29 Numer roty: 1053
Rotha Cuczkowo:

Tako mÿ pomoʃzÿ bog ÿʃzanthÿ crzÿʃz, [Jako]
ÿʃze mÿcolaÿ cuczkowʃkÿ acz bÿ [k] kthore
ranÿ dal gÿagnÿeʃzcze thamÿʃthe ʃzcuczkowa
tho gÿeÿ dal [ʃ zaÿeÿpoczathkem] zaÿeÿ po
czathkem ÿʃze [ÿeÿ] gÿ vchwaczÿla [ʃ] zaÿeko
gardlo ÿrana mu dala


Primus Johannes de Cuczkowo filius Borzÿslai, secundus Marcussius de ibidem filius Sandiuogii, tercius Michael de ibidem Sandiuogii filius, quartus Johannes de Seudla filius Jaszkonis, quintus Wÿszek de Chrzanowo, sextus Johannes de Czirmÿno [Byenako] Bÿenÿakonis.