Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1429 Pisarz: 29 Numer roty: 1052
Rotha Zagorzÿno:

Tako mý pomoʃzÿ bog ÿʃzwÿathý crzÿʃz Jako
panÿ elʃzbÿeÿtha dala ÿanowÿ pÿvonʃkÿemu
ʃzwa [dzewka] dzewka býdlem ʃzuknÿamÿ
poʃzczelÿa ÿgÿnnÿmÿ rzeczamÿ ÿako dwadzeʃzcza
[grzÿe] grzÿwÿen dla poʃzagu ale nÿedla plathu


Primus Albertus de Sdzÿchowice et nullus alter Albertus ibidem, secundus Andreas de Bagrowo, tercius Thomek de Raczlawek et nullus alter etc., quartus Johannes de Slawÿaczÿno filius Jaroslai, quintus Albertus de Przÿborowo filius Przÿbÿslai, sextus Pacosz de Jaroszlawkÿ.