Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1403 Pisarz: 2 Numer roty: 105
Rotha Nicolaii civi de Kalis contra Barthosium civem Stauisiensem. — Rotha:

yaco Barthos Micolagowi pobral ÿmena
ʃzapincz grziwen