Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1429 Pisarz: 28 Numer roty: 1047
Rotha Thomicze:

Thako mÿ pomozi bog yʃwyanthy +
ize Ozep nÿeobyl ovyecz ʃzoltÿʃkych
ʃwÿmÿ pomocznikÿ panÿe Sandcze
ʃthomicz any ge mÿ dal


Testes: primus Derslaus de Lukom, secundus Barthosius de ibidem, tercius Barthosius de ibidem, quartus Barthosius de ibidem, quintus Albertus de Miszakowo, sextus Mathias de Buskowo.