Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1429 Pisarz: 28 Numer roty: 1046
Rotha Osek:

<...> my pomozi bog yʃwanthy + iaco
<...> <...>acza yze Jarambold nýedal trzÿ
<..>any kmeczowy [ʃoo] zoʃzeka


Primus Blizborius de Smilowa, secundus Petrus de Karsi, tercius Michael de Gostina, quartus Clemens de Koludowo, quintus Nicolaus de Schuri, sextus Stanislaus de Svlimouo.