Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 28 Numer roty: 1045
Rotha Paczinouicze:

Thako mÿ pomozÿ bog yzem przybye
ʃal gdÿm vʃliʃal [vrz] vepÿ wyʃkow
dom ynalezlem voythca vnye wdo
mu yvydzalem dwe ranÿe czo gÿ
ranýl wgego domu ʃylø moczø ...


Testes: primus Mathias de Paczÿnovÿce, qui presens fuit, secundus Abraham de Lathowÿce, tercius Tholek de Barthodzee, quartus Jaroslaus de Cotarbÿ, quintus Andreas de Sowÿna, sextus Thomas de Cotarbÿ.