Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 28 Numer roty: 1044
Rotha Crouicza:

Thako mÿ pomozÿ bog + yako vyem
y ʃwącza yze micolai Camyenʃkÿ (na) pya
ncz rzebÿ wkrovyczÿ mye dal (liʃt) ktho
riz omava nazaʃtava ale nyenavye
cziʃtoʃcz