Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 28 Numer roty: 1043
Rotha Gunÿno:

Thako mÿ pomozy bog + yakom [ʃch]
neracÿl pol wtorenacze grzywnÿ yacu
ʃzovy ʃgunÿna zapanÿa kamÿenʃka
ale thÿ pyenyadze dla thego wʃzathÿ
wthardze acz bÿ ʃza tharg nÿedokonal
thedÿ ʃza nÿemÿalÿ zaʃzya wroczicz ...