Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 27 Numer roty: 1040
Rotha Waliszewycze:

Tako mÿ pomozý + yako tho
ʃwyaczcza yako Margorzatha dz
erʃzÿ ʃwe dzedzýczʃcztwo wʃwem
poʃagu mÿno trzÿ latha ÿmÿno
druge trzÿ otho ocz yø ʃcepan pozy
wal aʃdzerʃzenÿa nyewýʃtøpo
uala


Testes: primus Andreas de Cyechel, secundus Laurencius de Sowyna, tercius Thomas de Kotharbÿ, quartus Jacussius de Modla, quintus Jaroslaus de Walyszewycze, sextus Michael de Naczaslawycze.