Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 27 Numer roty: 1038
Rotha Gloskÿ:

Jako tho ʃwyaczcza yze panna
Margaretha vytrzÿmala ʃzwy
m oczczem trzy lata ydruge trzÿ
ytrzÿcze trzÿ yczwarthe[k] trzy
tha czanʃcz czoʃz mÿenÿ zophka
y Katherrzyna (movÿ) abÿ ÿø gych
oczczecz ÿø výcupÿl zʃzaʃtawÿ
oʃzmø grzyvyen


Primus Zegotha de Czyrnyno, secundus Petrus de Proslino, tercius Boguslaus de Myankowo, quartus Jacussius de Rzekthÿ, quintus Abraam de Lathowÿcze, sextus Martinus de Strzedzewo.