Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1429 Pisarz: 26 Numer roty: 1037
Rota Brudzewo:

Taco mi pomoʃzÿ bog + ÿaco tho
ʃzwaczą ÿʃze micolaÿ Scholtÿʃz
zrÿchnowa nÿema anÿ mÿal
[nÿeʃ] nÿcʃ ʃweÿ dzadowÿʃnÿ
ale cʃo ma tho ma ʃwą babyʃna
Anÿ tho Scholtÿʃtwo cupiono za
brudzewʃke pieniądze cʃoʃz bÿʃche
dzadowÿʃny thÿcalo ale zababiʃna