Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1429 Pisarz: 26 Numer roty: 1035
Rota Czarnoszca:

Taco mi pomoʃi bog + ÿaco tho
ʃzwaczą ÿʃze [micolaÿ ] aczbÿʃche
cʃo doʃtalo voÿthcowy oth micolaÿa
tho mvʃche doʃtalo zagego począnth
kem ÿʃz naÿn kÿczką czÿʃnal ÿ
kÿgem bil gdÿ mv chczal ʃzwÿ
nÿe zaÿącz [naʃz] naʃwoÿeÿ lącze


Testes: primus Laurencius de Sczÿnice Minori, secundus Stephanus de Maiori Sczÿnice, tercius Bartholomeus ibidem de Maiori Sczÿnice, quartus Nicolaus de Przeranie, quintus Andreas de Przedzÿno, sextus Szwaszco de Czolnochowo.