Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1429 Pisarz: 26 Numer roty: 1034
Sequitur rota Sulislawÿce:

Taco mi pomoʃzÿ bog + ÿaco tho ʃzwaczę
ÿʃze wawrzÿniecz kmecz ʃuliʃlawÿcz przÿbe
zal na marczÿnow dom ʃedwema ʃobie
rownima ÿdalmv dwÿe ranie ÿedną
crwawa a drugą ʃchýna ʃwÿm począth
kem atem acz bÿmvʃze cʃo doʃtalo
thomv ʃze doʃtalo zagego poczanthkem
a marczÿn nadnÿm poczanthku nie
vczynil


Secuntur testes: primus nobilis Derslaus de Maiori Galąsky, secundus Johannes Scheliga de Chlewo, tercius Grzÿmala de ibidem, quartus Culÿg de Nÿedzanowo, quintus [Voÿas de Gawlowyce] Marcus de Cuczcowo, sextus Nicolaus Gelniowycz de Pawlowo.