Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 26 Numer roty: 1032
Rotha olim Naczeslawycze:

ÿaco [tho ʃzwaczą ÿʃze] Januʃz negdi
ʃnaczeʃlawÿcz ÿeʃt naʃchego ʃczÿthu
ÿnaʃcheÿ crwÿe ʃdawna


Duo patrui sui sic iurare debent, nobiles duo avunculi post matrem et duo alieni. Et si vult alios ex quatuor clenodiis suis ducere, hoc est in ipsius voluntate.