Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 26 Numer roty: 1031
Morawÿno:

Taco nam pomoʃzÿ + ÿaco ʃzwaczÿmi
ÿʃze pan Jacuʃz zmorawÿna niedal ran
pÿącz pawlowÿ tamiʃte zmorawÿna
kmieczewÿ ale czo [v] vczÿnil tho vczÿ
nil zagego poczathkem ÿʃze pÿbegl
do ÿego domv ÿwÿbil dwa konia gwal
tem


Testes: primus Johannes Szeliga de Chlewo, secundus Vÿach de Valiszchewÿce, tercius Stephanus Zachoscz de ibidem, quartus Vÿaczasz de ibidem frater Grzÿmasz, quintus Albertus filius Jaszconis de Voÿslawÿce, sextus Venceslaus ibidem de Woÿslawÿce.