Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 26 Numer roty: 1029
Rota Lenarthowÿce:

Taco mi pomoʃzÿ bog + ÿaco tho
ʃzwacza ÿʃze Jan lenarthowʃkÿ
vÿtrzÿmal dzedzÿna Marʃchewo
Trzÿdzeʃczÿ ÿ trzÿ lata ÿ Adam ʃÿn
gego poʃvem oczʃu pÿącz a dwa
dzeʃcza lath A liʃti ktore nanÿa
mal dzedzÿczne thÿmv ʃgorzeli
a nÿ ʃtrzÿmanÿa vÿchodzÿl


Primus Nicolaus Conopca de Cothlino, secundus Petrus de Luben, tercius Vÿszco Rÿchlÿ de Corzqui, quartus Petrus Cotarbskÿ, quintus Martinus de Lewcowo, sextus Mathias de Pacÿnowÿce.