Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 26 Numer roty: 1027
Rota Lapcowa:

Taco mi pomoʃzÿ bog + ÿaco tho ʃzwa
cza [ÿʃze panÿ labcowʃka poʃwem mą
ʃzu] ÿʃze dorothca ʃcurowa nie
zaʃvala paneÿ [lab] lapcowʃkeÿ o
(czwartha) (czaʃcz) trzÿdzeʃczÿ grzÿwen ʃzweÿ wuÿo
vÿʃnÿ mimo ʃwa lata ÿaco nadzew
ca ʃlucha ÿʃzethwʃchÿ zamaʃz ÿaco na
mąʃzathca ʃlucha mimo latha


Secuntur testes: primus Nicolaus de Oszek frater Drogoslai, secundus Petrus de Tramice, tercius Johannes de Lobsowo filius Gniewosii, quartus Sandiuogius de Chram, quintus Nicolaus de Baranowo, sextus Johannes Bÿaliwlas de Labcowo.