Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 26 Numer roty: 1026
Rota Czechorÿ:

Taco nam pomoʃz bog + ÿaco Tho ʃzwa
czÿmi ÿʃze przedʃlaw bÿl nacrolewʃkeÿ
ÿ NaMurgrabineÿ kaʃzni a tam [gÿ] wa
wrzÿnecz ʃgaląʃek mv dal ʃchecz [crw]
Ran crwawÿch Jacoʃz voʃznÿ ge ocladal
a tamo nawaw[r]rzÿczową goʃpoda ne
bega ani [bÿ voʃnego poczatek nad]
[rany vawrzÿczniem] (nadnÿm) (mv) (poczathk) (vczÿnil) (ani)
(mv) (ran) (dal)


Secuntur testes Czechori: primus Andreas Barÿanowÿcz de Czechel, secundus Laurencius Stari de Sovÿna, tercius Nicolaus Szÿlicz, quartus Johannes Culik de Nÿ{e}chzanowo, sed est sibi frater amitalis germanus et non vult ipso perdere, quintus Derslaus de Sowýna, sextus Albertus filius Vincencii de Czechori.