Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 26 Numer roty: 1023
Rotha Kalis:

Thako mÿ pomozÿ + yako tho ʃwącz
cza ÿze Staniʃlaw maz pachnÿn bil
wtrzimanÿv thego zyrzebÿa czo [nym]
gy gemu Michal dal wtaczanovÿe az
doʃwe ʃmerczý ynathe ʃluzbýe vmarl