Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 26 Numer roty: 1021
Rotha Mancowo:

Jaco tho ʃzwaczÿ(mÿ) ([przed]) (przeczÿw)
(kachnÿe) ([a]) ([dob]) (adobÿechnÿe) ÿʃze panÿ katherzÿna [d] zmancowa wnÿoʃla dwadzeʃcza grzÿ
ven groʃzÿ ʃzÿrokÿch tamiʃte do manco
wa a tam ma then poʃag nathem
dzedzÿczʃtwe


Secuntur testes: primus Thomislaus filius Jaszcoweÿ de Gelitowo, secundus Falibog de Gelitowo, tercius Nicolaus Kaszÿczskÿ, quartus Blogosz de Minori Výestrza, quintus Nicolaus Szÿlicz de Czechel, sextus Laurencius de Gloskÿ.