Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 26 Numer roty: 1020
Induccio rothe de Sosznicza:

[+] Jaco cʃom wʃz(a)l [dz Czelacz kxadza]
[ʃwoʃem ÿ ʃcze] voʃ ÿ konÿe kxadza
Oczýna plebana ʃliʃzewʃzewʃkego
tom wʃal nÿe nawÿdaneÿ drodze ale
wʃeÿ [ʃzg] ʃzkodze a przÿtem [v (o) ʃ] voʃze ÿ
przÿthÿch Conÿech dwa paropkÿ bila